KVKK

Verilere Erişim Politikası Hakkında
Veri sorumlusu tarafından hazırlanan veri güvenliği konusuna ilişkin iç disiplin hükümlerinin ve öteki politikaların iyi bir şekilde yürümesi için görev anlatımları ve verilere ulaşması olacak pozisyonlardaki insanların iyi şekilde güncellenmesi gerekmektedir. (isim/soy isim) temel bir tanımlama yerine pozisyon gereği tanımlama sürekliliğine daha uygun olacaktır.

Örnek olarak insan kaynakları yöneticisi  olan bir kişinin erişebileceği veriler ile insan kaynakları personeli pozisyonundaki bir kişinin erişebileceği bilgiler birbirinden çok farklıdır.  Sikayetmerkezi.com firmamızda yönetici personeline daha çok verilere ulaşma yetkisi verilebilir.  

Son olarak politika ile verilerin fiziksel ve dijital ortamlarda bulunduğu girişler çıkışlar ve bu konuda  yetkilendirme de düzenlenmektedir.

Kaynak: kvkk.gov.tr